سئو چیست ؟

سئوی نایی چیست ؟ ” آن گاه بخشایش و یک هفته پس از آن کاردان آستانه اون باهمان تلاقی گرفت و گفت من به وظیفه…